Home / Blog / Hoe helpt het enneagram jou op weg naar geluk

Hoe helpt het enneagram jou op weg naar geluk

Ken jezelf, herken de ander. Werken met het enneagram.

De professionele norm binnen diverse groepen professionals (coaches, counselors, therapeuten) is dat de professional met meerdere methoden, technieken en theorieën werkt om zo de problematiek van de cliënt vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en beter te kunnen afstemmen op de hulpvraag. Waar andere methoden een one-size-fits-all-benadering hebben, namelijk dat de aanpak of oefening voor mensen met verschillende persoonlijkheidsstructuren dezelfde is, wordt dat met het enneagram juist ondervangen. 

Het enneagram is een model dat 9 persoonlijkheidsstructuren beschrijft. Men noemt dat enneagramtypen. Je zou kunnen zeggen dat deze typen op 9 verschillende manieren naar de werkelijkheid kijken. Enneagram biedt je een gebruiksaanwijzing om handiger met jezelf en anderen te kunnen omgaan. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes geeft, maar ook beperkingen met zich meebrengt. Er zijn 9 patronen van denken, voelen en handelen. Om kennis te kunnen maken met je type, wordt er een type-interview afgenomen. Het type-interview is een diagnostisch vraaggesprek volgens een protocol waarbij een gezamenlijke verkenning wordt gedaan naar het meest waarschijnlijke enneagramtype. Het type-interview de eerste stap naar zelfobservatie en zelfreflectie. Het type-interview duurt circa 50 minuten.

Nadat je hebt kennis gemaakt met je type, leer je ook je typemechanisme kennen. 

Niveaus van Bateson

Mensen reageren vanuit hun typemechanisme. Omdat (onbewust) een bepaalde identiteit wordt aangenomen, het typemechanisme, heb je op basis van het typemechanisme een bepaalde overtuiging en heb je bij die overtuiging vaardigheden aangeleerd. Deze vaardigheden uiten zich dan in gedrag. Vaak wordt dit gedrag buiten jezelf gezocht. Bij coaching wordt aandacht besteed aan de verschillende niveaus van Batseon en gekeken waar dat gedrag vandaan komt. Gedrag kan pas veranderen als men op basis van andere overtuigingen nieuwe vaardigheden heeft aangeleerd.

Kernkwadranten 

Nadat je kennis hebt gemaakt met je type, ga je je kwaliteiten inzien maar zeker ook je valkuilen. De kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken: ze maken je tot wat je bent. Op het moment dat je kwaliteit doorschiet, kom je in je valkuil. Zoals iedereen een kernkwaliteit heeft, heeft ook iedereen valkuilen. Een bepaalde kwaliteit van de een, kan irritatie bij de ander oproepen. Doordat je je kernkwaliteiten beter kent, zie je ook vrijwel direct je allergieën. 

Waarom coachen met het enneagram?

Het coachingstraject met het enneagram biedt je in korte tijd zelfinzicht. Het heeft pas zin om met jezelf aan de slag te gaan als je weet hoe je functioneert en als je weet wat voor jou belangrijk is. Coaching met het enneagram biedt je de gelegenheid om op gestructureerde wijze in een concreet aantal stappen met jezelf kennis te laten maken. Op professionele wijze maak je kennis met jezelf.

Kennismakingsgesprek

Ik bied je graag geheel vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek aan, waarbij wij samen op pad gaan op zoek naar jouw kernkwaliteiten! Meld je aan via onderstaande knop. Ik kijk ernaar uit om kennis met je te mogen maken.