Home / Blog / Scheiden of lijden

Scheiden of lijden?

In Nederland worden jaarlijks 65.000 huwelijken gesloten.
Helaas stranden 34% van alle huwelijken.

Opvallend is dat de beslissing om te gaan scheiden vaak wordt genomen aan het eind van de zomervakantie. Waarom juist dan?

Veel mensen die spelen met de gedachte om te gaan scheiden beslissen dit na de zomervakantie.

De gemiddelde leeftijd van vrouwen in Nederland om te scheiden is 42 jaar en bij de mannen is dit 45 jaar. Wat zijn nu de belangrijkste redenen om te gaan scheiden? De meeste scheidingen worden veroorzaakt door een gebrek aan emotionele verbinding. Vaak wordt aangegeven dat er een gebrek aan liefde of intimiteit is en dat dit de reden is voor de echtscheiding. Maar wat is nu gebrek aan liefde of intimiteit? In mijn praktijk constateer ik dat zeker daar waar het gaat om huwelijken met nog relatief jonge kinderen de ouders onvoldoende tijd nemen om daadwerkelijk naar elkaar te luisteren. Door de hectiek van de dag wordt er gecommuniceerd op basis van verwijten. Niet wordt gekeken naar wat de één van de ander nodig heeft. In de kern komt het er altijd op neer dat over en weer er het gevoel leeft niet gezien of gehoord te worden. Ben ik nog wel goed genoeg voor jou in de relatie.

Op weg naar geluk Scheiden of LijdenVrijwel altijd wordt gesproken vanuit het gevoel dat er iets ontbreekt bij de ander.

Het is belangrijk om uit een positieve gedachte met elkaar te communiceren en de goede kwaliteiten van de ander te benoemen en ook te doorleven. In plaats daarvan zoeken we bevestiging van onze eigen overtuiging dat de ander niet deugt.

Het is belangrijk om eerst je eigen kwaliteiten maar ook beperkingen te onderzoeken en met name je eigen beperkingen te accepteren. In een goede relatie heeft het geen zin om te proberen je gelijk te krijgen. Binnen relaties bestaat er vaak de neiging om te spreken over hoe het met ons gaat. Het is echter belangrijker om te voelen hoe het met jou zelf gaat. Wat zijn jouw behoeften en in welke mate ben je in staat om deze behoefte uit te spreken. Veel mensen zijn bang dat door het uitspreken van je eigen behoefte de ander je eerder zal verlaten. Doordat je je eigen behoefte echter niet duidelijk uitspreekt gaat de ander jouw behoeften invullen en krijg je niet wat je werkelijk nodig hebt.

Door de verantwoordelijkheid te nemen je behoefte te benoemen kan dat heel veel spanning en teleurstelling wegnemen in de relatie.

Scheiden of Lijden Op weg naar geluk.


Het is alleen niet eenvoudig om je behoeften goed onder woorden te brengen.

Het gaat dan vaak over emoties zoals verdrietig zijn, boos, teleurgesteld of bang.

Door het doen van aannames hebben we vaak eindeloze onuitgesproken verwachtingen en trekken te snel conclusies. Het is belangrijk om elkaar vragen te blijven stellen zodat het helder wordt wat je werkelijke behoeften zijn.

Ook als je tot de conclusie komt dat de ander dingen anders ziet betekent dit nog niet dat de relatie geen kans van slagen heeft. 

Met wederzijds respect kan je concluderen dat de één simpelweg anders denkt over een bepaalde overtuiging dan de ander.

Zeker in de beginjaren van het huwelijk waarbij je veel tijd en energie moet stoppen in de opvoeding van de kinderen is het belangrijk om tijd voor jezelf en elkaar te nemen. Investeren in het gezin is niet hetzelfde als investeren in je relatie.

.

Ben jij ook nieuwsgierig hoe scheiden of lijden bij jou werken?

Ik help je graag om met jou op zoek te gaan naar jouw drijfveren en overtuigingen. Ik doe dat door met jou in gesprek te gaan en er met jou achter te komen hoe jij in het leven staat en hoe jij dingen ziet en ervaart. Dit doe ik middels een aantal duidelijk afgebakende vragen die ervoor zorgen dat wij in ongeveer 50 minuten tot jouw specifieke drijfveren komen.

Wil je weten waarom je doet zoals je doet?

Ik nodig je graag uit voor een geheel vrijblijvende kennismaking met jezelf. Graag verneem ik van je. Ik kijk er naar uit.